Apex Online

Van harte welkom op deze site om je self-assessment te gaan doen. Hoe gaat dit in zijn werk?

Je krijgt toegang tot 3 onderdelen die je mag invullen. Hier doe je ongeveer totaal 45 minuten over.

  • Onderdeel 1: Je personalia en algemene vragen invullen.
  • Onderdeel 2: De Apex vragenlijst invullen.
  • Onderdeel 3: Toegespitste selectie op het gebied van jouw waarden, werkvoorwaarden en belemmerende gedachten.

Neem een moment waarin je rustig en ongestoord kunt werken. De 3 onderdelen dienen in één sessie ingevuld te worden.
Login

Vul de onderstaande velden in om toegang te verkrijgen.

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wachtwoord kwijt?

Problemen met inloggen? Neem dan contact
met ons op via e-mail of tel: 040 - 2115020
Online Apex Assessment

Apex staat voor Assessing Professionals for EXcellence. Dit assessment brengt 12 denkstijlen van de deelnemer in beeld. Deze denkstijlen hebben een voorspellende waarde voor het gedrag van de deelnemer. Met andere woorden, op grond van de score per denkstijl, kunnen valide uitspraken gedaan worden over het gedrag dat de deelnemer vertoont dan wel zal vertonen.

Het unieke van het door Apex Nederland en Itasc Nederland ontwikkelde online assesment is dat aan deze denkstijlen die competenties gekoppeld worden die voor de functie essentieel zijn. Het assessment wordt dus op maat gemaakt voor de opdrachtgever.

Met andere woorden, de opdrachtgever bepaalt welke competenties per functie cruciaal zijn, en vervolgens geeft het assessment antwoord op de vraag in hoeverre de deelnemer daaraan voldoet of juist niet.

De schriftelijke rapportage van het assessment geeft aan welke relevante competenties de deelnemer in voldoende c.q. in onvoldoende mate (ontwikkeld) heeft. Dit geeft dan een waardevol inzicht in de ontwikkelbehoefte en -prioriteiten van de individuele deelnemer.

Voor de kandidaat bestaat het uitvoeren van het online Apex Assessment uit drie onderdelen, waaronder het beantwoorden van een vragenlijst en het benoemen van voorwaarden voor succes. Deze drie onderdelen worden online uitgevoerd. Naar aanleiding van dit assessment, dat gemiddeld 45 tot 60 minuten tijd van de deelnemer vergt, krijgt de opdrachtgever een uitgebreide rapportage over deze persoon.


Wilt u nadere informatie over de mogelijkheden van het online Apex Assessment?

Neem dan contact op met Itasc en vraag naar Inge Houben (040 - 2115020) of mail naar inge@itasc.nl
Itasc Nederland B.V.