Home Informatie DISC Analyse Resultaten Profiel Register Contact
balk

Wat is DISC?

DISC in de praktijk

DISC wordt gebruikt om gedragskenmerken, sterktes van gedrag, aanleidingen voor conflicten, mogelijkheden voor het creëren van toegevoegde waarde en sterktes van anderen inzichtelijk te maken. Maar DISC heeft veel meer toepassingen, zoals:

 • Het managen van conflicten.
 • Samenwerking en teambuilding.
 • Het bepalen van strategieën om de verschillende behoeften van anderen helder te krijgen.
 • Het bepalen en verbeteren van communicatie(-stijlen).
 • Het vergroten van commerciële vaardigheden.
 • Het verbeteren van klantrelaties.
 • Het inspelen op behoeften en motieven van klanten.
 • Het verminderen van conflicten en stress, zowel inter- als intrapersoonlijk.

 • DISC wordt toegepast in veel Fortune 500 bedrijven, door HR professionals, consultants, coaches en trainers. Maar ook door tandartsen, ambtenaren, overheids- en semi-overheidsinstellingen, commerciële organisaties en opleidingsinstituten. DISC helpt deze organisaties om; de productiviteit van teams te verbeteren, de effectiviteit van managers en leidinggevenden te vergroten, commerciële afdelingen op te leiden, relaties met klanten te verbeteren, conflicten van interpersoonlijke conflicten aard op te lossen en om relaties te verbeteren, om de samenwerking binnen teams te verbeteren. DISC helpt bij het erkennen en bewust worden van verschillen tussen mensen. DISC ondersteunt werving en selectieprocessen, promotie, plaatsing en outsourcing van mensen.
  shadow